Tak też można zbudować kotłownię i podłączyć grzejnik. 🙂