grzejniki1Nowoczesne instalacje centralnego ogrzewania powinny być wyposażone w grzejniki o małej pojemności wodnej a tym samym o małej bezwładności cieplnej. Umożliwia to szybki rozruch instalacji c.o. i szybką reakcję na zmianę warunków pracy, czego konsekwencją jest oszczędność energii cieplnej.

Warunki te spełniają produkowane przez koncern Buderus grzejniki stalowe płytowe typu Logatrend K-Profil, VK-Profil, K-Plan, VK-Plan. Grzejniki takie przekazują dużą część ciepła poprzez promieniowanie, które jest zdrowsze i bardziej przyjemne dla człowieka. Grzejniki jednopłytowe przekazują około 70% ciepła przez promieniowanie a resztę przez konwekcję. Przez ograniczenie konwekcji grzejniki nie powodują przenoszenia kurzu, szkodliwego dla ludzi.

Grzejniki Logatrend w zależności od typu posiadają elementy konwekcyjne z profilowanej blachy stalowej, grubości 0,5 [mm]. Elementy te są zgrzewane punktowo z płytami grzejnymi. Zarówno płyty grzejne jak i elementy konwekcyjne wykonane są z blachy stalowej, głęboko tłoczonej, walcowanej na zimno wg DIN EN 10130. Boki i góra grzejników są obudowane osłonami z blachy.

grzejniki2Zastosowany w grzejnikach Logatrend system zamocowania umożliwia montaż tego samego grzejnika z doprowadzeniem przewodów z prawej lub lewej strony. Pokrycie ochronne grzejników wykonywane jest w następujących etapach procesu produkcyjnego:

  • odtłuszczanie,
  • fosforanowanie,
  • położenie warstwy farby podkładowej, wypalanej w temperaturze 160 [ºC],
  • położenie wierzchniej warstwy lakieru proszkowego, epoksydowo-poliestrowego, w kolorze białym (RAL 9016) wypalanego w temperaturze 200 [ºC].

Zgodnie z Aprobatą Techniczną nr AT/98-01-0398 wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie maksymalne parametry wody grzewczej mogą wynosić:

  • temperatura wody zasilającej – do 95 [ºC]
  • ciśnienie robocze na poziomie dolnej krawędzi grzejnika – do 10 [bar].

glowica3Zmiany nastaw można dokonywać na czynnej instalacji.

Sprawdzenie szczelności każdego wyprodukowanego grzejnika odbywa się przed malowaniem za pomocą sprężonego powietrza o ciśnieniu 13,0 [bar] w kąpieli wodnej, przez czas nie krótszy niż 1 minuta.

Po zakończeniu procesu produkcyjnego każdy grzejnik pakowany jest w folię termokurczliwą z zabezpieczeniem narożnikami osłaniającymi. Następnie grzejniki układane są na paletach i zabezpieczane plastikową taśmą wiążącą. Folię termokurczliwą należy zrywać dopiero po zakończeniu prac budowlanych i instalacyjnych.

Grzejniki Logatrend dostępne są w każdym z 15 oddziałów i biur handlowych firmy Buderus w Polsce.